HATTUORRET

Tarjoamme hattuorret useisiin käyttötarkoituksiin.

Hattuorret toimivat koolausprofiileina kaikissa seuraavissa toteutuksissa: julkisivut, ulko- ja sisäseinät, katot, alakatot, lattiat, tuennat ja verhoukset.

Tuulettuvan hattuorren avulla ristiinkoolaus voidaan muuttaa yksikerroksiseksi, jolloin koolaustyö ruodeprofiilin asennuksessa nopeutuu huomattavasti.

Ruodeprofiileja käytetään julkisivujen saneeraus- ja uudiskohteissa. Kestävä ja kevyt teräsrakenne antaa hyvän alustan tuulettuville levyrappausjärjestelmille.

Arvioitu toimitusaika: 1-2 viikkoa
Materiaali: DX51D+Z
Profiili: KSHO/KSHOR (KSHOR rei’itys k50 ⌀12 mikäli h<20, muuten ⌀20)
Pituus: 3000 – 3600 mm
Leveys: 40 – 100 mm
Korkeus: 16 – 50 mm
Ainevahvuus: 0,7 – 1,00 -1 ,25 mm

HATTUORSI NIMIMITAT
KSHO16x7020/16/70/16/20
KSHO16x10020/16/100/16/20
KSHO21x4020/21/40/21/20
KSHO25x7020/25/70/25/20
KSHO25x10020/25/100/25/20
KSHO30x4020/30/40/30/20
KSHO30x6020/30/60/30/20
KSHO35x4020/35/40/35/20
KSHO50x5020/50/50/50/20

HATTUORSI NIMIMITAT
KSHOR16x70 (⌀12 k50)20/16/70/16/20
KSHOR16x100 (⌀12 k50)20/16/100/16/20
KSHOR21x40 (⌀20 k50)20/21/40/21/20
KSHOR25x70 (⌀20 k50)20/25/70/25/20
KSHOR25x100 (⌀20 k50)20/25/100/25/20
KSHOR30x40 (⌀20 k50)20/30/40/30/20
KSHOR30x60 (⌀20 k50)20/30/60/30/20
KSHOR35x40 (⌀20 k50)20/35/40/35/20
KSHOR50x50 (⌀20 k50)20/50/50/50/20

Käyttökohteet

Hattuorsia käytetään pääsääntöisesti julkisivukasettijärjestelmien asennuksessa, sillä hattuorsien kestävyys painoonsa nähden on ensiluokkaista. Kuumasinkityt profiilit mahdollistavat säänkestävät ja pitkäaikaiset ratkaisut julkisivujärjestelmiin. Käyttämällä rei’itettyä hattuortta, vältytään ristikoolaukselta, koska rei’itetty ranka mahdollistaa seinärakenteen tuulettuvuuden.

Rei’itetyt hattuorret sopivat hyvin esimerkiksi kellariseiniin, joihin suunnitellaan märkätiloja, koska silloin on tarvetta paineentasausraolle. Rei’itetyillä hattuorsilla saavutetaan tuulettuvuus ja näin seinärakenteen paksuus ei myöskään kasva turhaan.

Hattuorsien kiinnitys

Käytä hattuorsien kiinnitykseen aina niihin soveltuvia kiinnikkeitä. Ulkotiloissa suositellaan käyttämään ruostumattomia kiinnikkeitä. Sisätiloissa sen sijaan sinkityt kiinnikkeet käyvät hyvin. Suunnitelmia tehdessä rakennesuunnittelijan tulee määritellä oikeanlaiset kiinnikkeet kyseiseen kohteeseen.

Mikäli kiinnitystä ei tehdä porakärkiruuveilla, niin silloin suositellaan poraamaan esireiät kiinnitystä varten. Porakärkiruuveja käytettäessä on oltava varovainen, ettei ruuveja kiristetä yli, jolloin tarttuva kierre rikkoontuu. Kun hattuorsiin kiinnitetään julkisivukasetit tai lamellit tulee niiden kiinnitystapa varmistaa levy-/lamellivalmistajalta. Ilmoitathan tarjouspyyntöä tehdessäsi, jos haluat hattuorret esirei’itettyinä.

Profiilit voidaan työmaalla katkaista oikeaan mittaan sirkkelillä ja käyttämällä teräkselle tarkoitettua kovapalaterää, kulmahiomakoneella tai rautasahalla.

Hattuorsia jatkettaessa tulee kahden profiilien väliin jättää pieni liikkumavara. Mahdolliset lämpöliikkeet aiheuttavat ongelmia jos profiilit on asennettu ns. puskuun.

Ääneneristävyys

Ääneneristävyys tulee tapauskohtaisesti tarkastaa. Mikäli ääneneristävyyttä halutaan parantaa, tulee profiilien alle asentaa EPDM-kumitiivisteet rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.

Paloturvallisuus

Palotilanteessa hattuorret eivät osallistu palotilanteeseen eikä niistä irtoa paloherkkiä osia. Hattuorret voidaan siis luokitella paloluokkaan A1. Profiileilla voidaan hidastaa ja ehkäistä palon etenemistä esim. tuuletusvälissä.

Varastointi

Hattuorret pystytään valmistusvaiheessa pakkaamaan tiiviisti nippuihin ja orsia voidaan varastoida ulkona. Kuumasinkittyjen hattuorsien korroosion sietokyky on hyvä ja ne kestävät säärasitusta. Nippujen ja maan väliin laitetaan pienet korotuspalat, etteivät niput ole kosketuksissa maan kanssa. Jotta vältytään sade- ja sulamisvesien seisominen, olisi hyvä korottaa nipun toista reunaa, jotta vedet pääsevät virtaamaan pois.

Kierrätys

Hattuorsissa käytetty teräs on 100 % kierrätettävää materiaalia. Tarvittaessa jokainen profiili voidaan irroittaa ja käyttää uudelleen. Teräsrunko voidaan kierrättää rakennuksen käyttöajan päätyttyä.