IKKUNAPELLIT

Kajon Steel toimittaa maalipintaiset sekä kuumasinkityt ikkunapellit asiakkaan mittojen mukaan valmistettuna. Peltiä on monenlaista ja meidän toimittamissa ikkunapelleissä ainevahvuus on 0,6 mm ja raaka-aineena maalipinnoitetuissa ikkunapelleissä toimii S280GD rakenneteräs +z275 ja kuumasinkityissä S280GD +z350g. Ikkunapelleille saadaan näin varmistettua korkea korroosiosuoja. Ikkunapellit voidaan valmistaa päädyt suorina tai päädyt valmiiksi nostettuina.


IKKUNAPELLIT LYHYESTI

Ikkunapellit ovat tärkeässä roolissa talon julkisivun suojaamisessa. Ikkunan suojapellityksen tehtävä on suojata ikkuna- ja ulkoseinärakenteet vedeltä ja kosteudelta. Ikkunapeltien asennuksiin liittyy tiettyjen vaatimuksien täyttäminen. Yleinen suositus on, että ikkunapelti on kallistettu vähintään 18 astetta. Suosittelemme kuitenkin 30 asteen kaatoa. Ikkunapellin tippanokka suositellaan vietävän vähintään 30 mm talon seinärakenteesta ulommas, mikäli ikkunapelti ei ole suoraan kulkutien kohdalla. Jos ikkunapelti kuitenkin sijaitsee kulkureitin kohdalla, niin silloin riittää 10 mm ylitys. Näin vältetään ikkunapelteihin törmääminen ohi käveltäessä.

Materiaaliin liittyen yleinen vaatimus on, että käytetyn pellin tulee olla säänkestävä. Tämä on tietenkin itsestään selvää, sillä sijaitsevathan ikkunapellit ulkona. Käytettävien ikkunapeltien materiaalin tulee olla korroosiokestävää (sinkittypelti tai kupari). Ikkunapellit voivat olla myös maalipinnoitettuja, jolloin niiden runkomateriaalina on S280GD rakenneteräs, jonka sinkkikerroksen määrä on 275g/m2. Kyseinen pelti on tehdasmaalattu.

Tarjoamme sinkittyjä, kuparisia sekä maalipinnoitettuja peltejä. Käytössämme olevat maalipinnoitetut pellit ovat RR-värikartan mukaisia.

IKKUNAPELTIEN LIITOKSET

Yleisin virhe mitä, ikkunapelleissä näkee on, etti peltien ylösnostoja ole viety tiiviisti smyygiä vasten. Tämä virhe on havaittavissa erityisesti silloin, kun julkisivu on verhoiltu tiilillä. Ikkunapellin ja smyygin välinen rako voi jäädä tiivistämättä. Tällöin pellin ylösnoston ja smyygin väliin jätetystä raosta on vedellä suora pääsy ulkoseinärakenteisiin.

Edellä mainittu virhe on helppo välttää. Oikea tapa ikkunapellin asentamiseen on tiivistää pellin ylösnoston ja smyygin välinen rako tiivistemassalla. Tämän jälkeen kiinitetään smyygilauta, joka tuodaan ilkunapellin ylösnoston päälle. Näin sadevedet, jotka päätyvät smyygiin, virtaavat smyygilaudan kautta ikkunapeltiin, josta se virtaa edelleen alas ja pois seinärakenteista. ”Vastakarvaliitoksia” tulee asennuksessa välttää.

Yllä olevasta kuvasta on havaittavissa kuinka ikkunapellit on asennettu väärin. Yleisin syy tämän tapaisiin ratkaisuihin on ollut kiire työmaalla. Timpurilla ei ole ollut aikaa odottaa ikkunapellin asentajaa työmaalle ja smyygilauta on asennettu ennen ikkunapeltiä. Peltiseppä on sitten joutunut tekemään vastakarvaliitoksen ja ikkunapellin ylösnostot on viety smyygilautaa vasten.

Mikäli smyygin ja ikkunapellin ylösnosto on jäänyt tiivistämättä, on sadevedellä pääsy seinärakenteisiin. Näin syntyy ikkunapenkkiin paikka, jota on haastava pitää kuivana. Tällöin pellin taakse päätynyt vesi ei pääse haihtumaan. Ainekset kosteusvaurion syntyyn ovat siis valmiit.

Ainut tapa korjata tämän tyyppisiä tapauksia, joissa ikkunapellin ylösnosto on viety smyygiä tai smyygilautaa vasten, on massatat ylösnoston ja smyygin välinen rako. Tiivistämiseen voi käyttää esimerkiksi KiiltoFix Masa tiivistysmassaa.

Alla olevassa kuvassa on esitettynä oikeaoppinen asennustapa:

Pellin ylösnostot on viety smyygiä vasten ja smyygilauta on asennettu niin, että pellin ylösnosto jää smyygin ja smyygilaudan väliin. Näin sateessa sadevettä virtaa smyygilaudan kautta ikkunpeltiin ja ikkunapellin riittävän kaltevuuden ansiosta vesi virtaa poispäin rakenteista.

IKKUNAPELLIT TIILIJULKISIVUSSA

Tiilijulkisivut ovat pellityksen osalta erittäin haastavia. Tiilillä pinta on usein ’röpelöistä’ tekstuuria, josta johtuen tiiviin liitoksen tekeminen on lähes mahdotonta ilman kikkailua.

Yllä olevasta kuvasta voi havaita kuinka ikkunapellit on asennettu niin, että pellin ja smyygin väliin on jäänyt rako. Tässä tapauksessa ulkoseinärakenteena on käytetty puurankaa, joka on tiiliverhoiltu. Tämän tyyppinen ulkoseinärakenne on hyvin yleinen 1960-1980 rakennetuille rakennuksille. Smyygilaudat saa hyvin asennettua puurangan puolella, mutta tiiviin liitoksen saaminen tiiliverhoiluun on hankalaa. Tässä tapauksessa on puurangan ja tiiliverhoilun tuuletusväli smyygilaudoilla työstetty pois. Ikkunapellit eivät siis ole liitettynä tiiviisti smyygiä vasten.

Korjausvaihtoehtoja on mielestämme kaksi. Ensimmäisessä vaihtoehdossa pitäisi massata ylösnoston ja smyygin väli tiiviisti tiivistysmassalla. Toisessa vaihtoehdossa suositellaan asennettavaksi smyygilauta tai smyygipelti, jolloin päästään kuvan mukaisesta vastakarvaliitoksesta eroon.

Massaus on helppo ja nopea tapa tehdä tiiviitä liitoksia, mutta se on huoltoherkkä. Talon ikkunapeltien massaukset tulee tarkastaa vuosittain. UV-säteilyn takia vuosien saatossa tiivisteet kovettuvat ja lämpöliikkeiden takia alkavat halkeilemaan. Ikkunapellit voivat näin alkaa vuotamaan ylösnostojen ja smyygin välistä. Ikkunapeltien massaukset edellyttävät säännöllistä huoltoa.

Toisessa korjausvaihtoehdossa tiivistysmassaa ei välttämättä tarvita.

Tässä projektissa on käytetty smyygilautoja.

Smyygilaudan tai smyygipellin avulla saadaan erittäin siisti lopputulos. Yllä oleva kuva on otettu projektista johon viitataan tässä artikkelissa.

Oikein asennettu ikkunapelti
Tässä projektissa on käytetty smyygipeltejä.

Smyygipellin etuna on, että sitä ei tarvitse huoltaa yhtä paljon kuin esimerkiksi smyygilautaa. Puiset smyygilaudat, varsinkin talon etelän puoleisella julkisivulla, tarvitsevat säännöllistä huoltomaalausta. UV-säteilyn ja lämpöliikkeiden takia smyygilautojen maalipinta hilseilee ajan myötä. Smyygilaudat tarvitsevat silloin hiomista ja maalausta.

Smyygipellit sen sijaan ovat jo valmiiksi pinnoitettuja ja pinnoitteen kestävyyteen löytyy pinnoitteesta riippuen erilaisia kestävyystakuita. Vuosittaista huoltoa ei tarvitse suorittaa.

Kajon Steel tarjoaa ikkunoihinne smyygipellit. Klikkaa alla olevaa nappia ja kysy lisää smyygipelleistä.

IKKUNAPELLIT RAPATUISSA JULKISIVUISSA

Rapattujen julkisivujen ikkunapellit ovat olennainen osa koko julkisivun toimivuutta. Useimmiten varsinkin vanhoissa, vuosina 1930-1950 rakennetuissa taloissa, varsinaiset rappaukset ja koristerappaukset on rapattu joko ikkunapellityksen ympäri tai ikkunapellit ovat olennainen osa rappauksen toimivuutta.

Rapatuissa julkisivuissa Ikkunapeltien smyygin ylösnostot täytyy kääntää seinästä poispäin, eli tehdä alla olevan kuvan mukaiset rappausnokat:

Kuvasta nähdään, että ikkunapellit ovat nyt olennainen osa rappausta ja muodostavat yhdessä seinäpinnan kanssa tiiviin lopputuloksen. Kun rappaus päättyy ikkunapeltiin on hyvä huomioida, että jos taloyhtiössäsi tai omassa kodissasi on alkamassa julkisivuremontti, kannattaa ensin tai samalla vaihtaa myös ikkunat. Muutoin vesitiiviin ja määräysten mukaista lopputulosta ei saada aikaiseksi.

Jotta ikkunapellin kiinnitys tulisi tehtyä oikein, suositellaan käyttämään piilokiinnityspeltiä, joka jää rappaukseen kiinni. Tätä vasten voidaan taivuttaa ikkunapellin ylösnosto ja saavutetaan oikeanlainen kiinnitys pellille. Kääntämällä ylösnosto poispäin smyygistä ja taivuttamalla se alaspäin, saadaan rappaukseen tehtyä tippanokka. Tippanokka ohjaa smyygiin päätynyttä sadevettä ikkunapellin päälle ja poispäin rakennuksesta.

Yleinen virhe on, että ylösnostoa ei taivuteta riittävästi alaspäin. Ylösnosto on käännetty kyllä poispäin smyygistä, mutta jää vaakatasoon tai hieman yläviistoon asentoon, joka vie rappauksen tippanokkaa aivan väärään suuntaan. Ikkunapellit ja ikkunapeltien ylösnostot on käännettävä aina niin (tässä tapauksessa), että ne vie poispäin smyygistä ja ovat suuntautuneet alaspäin.

Kuvan mukainen suojapellitys ei ole aivan ohjeiden mukaan tehty. Kiinnityspelti puuttuu ja taivutukset ovat suunnattuna yläviistoon, muodostaen sadevedelle pääsyn rappauksen ja pellin väliin. Rappauksen aikana tulee olemaan haastavaa saada kunnon tippanokkaa aikaiseksi.

Ikkunapeltien ohjeet ja muuta pellitykseen liittyvää ohjeistusta löytyy muuten RT-kortistosta. Mikäli haluatte lisäohjeistusta suosittelemme tutustumaan seuraaviin kortistoihin:

IKKUNAPELLITYKSEN TAITTEET

Peltisepän ammattitaito näkyy pellin taitteissa. RT ohjekortien mukaan alla oleva taite on hyväksyttävä:

Kuvassa on ulkoneva ikkunapenkki, joka on suojapellitetty. Taite on tehty niin, että etureuna on taitettu sivutaitteen taakse. Tämä on RT-kortin ohjeistuksen mukaan hyväksyttävä tapa tehdä kyseinen pellin pääte. Taite on nopea ja helppo tehdä, eikä se vaadi paljon erityistä tarkkuutta peltiasentajalta. Haittapuolena yllä olevassa tavassa on, että kulmaan on jätetty leikatut peltipinnat, jotka voivat olla erittäin teräviä. Vaatteet voivat jäädä kiinni reunoihin tai pahimmassa tapauksissa lapsi voisi saada haavan käsiin mikäli ottaa juuri väärästä kohdasta peltiä kiinni.

Yllä olevan kuvan mukainen taite on ehdottomasti suositeltava ratkaisu, mikäli ikkunapenkki sijaitsee käden ulottuvilla. Sivutaite on kertaalleen taivutettu ja näin ollen teräviä reunoja ei enää ole. Taitteen tekeminen kestää työmaalla ehkä 5 minuuttia pidempään kuin RT-kortistossa annettu ohje, mutta lopputulos on varmasti asiakkaalle mielyttävämpi, kuin edellä läpikäyty ratkaisu.

IKKUNAPELLITYKSEN VÄRIMAAILMA

Ikkunapellit löydät meiltä kaiken kokoisena ja värisenä. Käytössämme on RR-värikartta. RR-väreissä löytyy useimmat kattoturvatuotteet ja julkisivumaalit, eli toisin sanoen RR-värikartta mahdollistaa hyvän yhteensopivuuden muiden julkisivuelementien kanssa.

Toimitamme maalipintaisia ja kuumasinkittyjä ikkunapeltejä asiakkaan ilmoittamien mittojen mukaan. Käytettävä värikartta on RR-värikartta:

Raaka-aineena maalipinnoitetuissa ikkunapelleissä toimii S280GS rakenneteräs +z275.

Mikäli ikkunapeltien hankinta on teille ajankohtaista, klikatkaa alla olevaa nappia ja olkaa meihin yhteydessä!