PELTILISTAT KATOLLE

Peltilistat katolle voidaan jakaa pääpiirteittäin kolmeen eri alueeseen vesikaton katetyypin mukaan. Yleisesti ottaen Suomessa rakennettaessa käytetään kolmea eri katetyyppiä: huopakate, peltikate ja tiilikate. Näistä jokaiselle vesikatteelle on olemassa omanlaiset peltilistat. Meiltä saatte peltilistat jokaiselle katetyypille. Pyydä tarjous vielä tänään.

PELTILISTAT PELTIKATOLLE

Aloitamme peltilistojen tarkastelun laajemmasta näkökulmasta. Peltikatto rakennetaan, kuten nimestä voidaan päätellä, pellistä. Näin ollen kaikki katon lisäosat, läpiviennit, reunasuojaukset ja piipun suojaukset ym. tulee pellittää.

Yllä oleva kuva on otettu Ruukki Classic:n asennusohjeesta. Lista antaa kattavan kuvan peltikaton pellitystarpeesta.

Sisällysluettelo:

  1. Harjalista
  2. Räystäslista
  3. Sisäjiirilista
  4. Päätylista pystysaumakatteille
  5. Liitoslista pystysaumakatteille
  6. Pulpettikaton yläräystäslista
  7. Sivuliitoslista pystysaumakatteille
  8. Kattoturvatuotteet
  9. Sadevesijärjestelmä

Peltilistat katolle: 1. Harjalista

Kun kyseessä on harjakatto, vesikatteen ylimmäinen suojapelti mikä tulee asentaa on ”harjapelti”. Yleensä harjapelti on seuraavan näköinen:

Harjalistan tehtävä käy ilmi alla olevasta kuvasta, joka on otettu RT-kortistosta;

Nyt siis puhutaan harjakatoista, joissa vesikatemateriaalina on poimulevy, muotolevy tai tiilikuviopeltikate. Kuvasta nähdään, että harjan kohdalla peltikate ei jatku harjan yli. Näin ollen harjalle jää rako, joka täytyy suojata. Tähän tehtävään tarvitaan harjalista.

Harjalista on yksinkertainen peltilista, joka on riittävän leveä, jotta se peittää varmasti harjan kohdalla olevan aukon. Harjalista tulee kiinnittää peltikateruuveilla (tiivisteellisiä kateruuveja).

Mikäli olette etsimässä harjapeltiä, painakaa alla olevasta napista ja saatte tarjouksen vielä tämän päivän aikana sähköpostiin.


2. Räystäslista

Räystäslistat asennetaan räystään kohdalle, varsinaisen vesikatteen alle aluslaudoituksen päälle. Räystäslistat tulisi asentaa aivan ensimmäisenä kate-elementtinä.

Kuvasta nähdään selvästi, että räystäspellin tarkoitus on sekä suojata otsalaudoitusta ylimääräiseltä säärasitukselta sekä johtaa katteelta valuvat sadevedet vesikouruihin. Mikäli sinulla on tarvetta räystäspellille, pyydä meiltä tarjous. Kerro projektistasi ja yhdessä löydämme juuri Sinulle parhaan ratkaisun.


3. Sisäjiirilista

Sisäjiirit ovat miltei kaikista tärkeimmät peltilistat katolla. Sisäjiirit ovat vesikaton rakenteen heikoin lenkki. Mikäli sisäjiirit eivät ole tehty asiaankuuluvasti, pääsee sadevedet kertymään rakenteisiin ja tästä muodostuu kosteuspainetta ja pahimmassa tapauksessa sisäjiirin kohdille syntyy kosteusvaurioita.

Sisäjiirien asennuksissa täytyy ottaa huomioon sisäjiirilistan ja vesikaton ”alareunan” liittymiskohta. Jiiripelti tulisi leikata räystäslinjan mukaan, mutta suositellaan kuitenkin, että jätetään noin 30 mm ulottuvat siivikkeet, jotka taivutetaan räystäslistan alle. Tämä on yksinkertainen tapa parantaa jiiripellin kestävyyttä ja ”paikallaan pysyvyyttä”.

Toimitamme sisäjiiripellit RR-värikartan mukaan kaikkialle Uudellamaalla. Klikkaa nappia ja pyydä tarjous vielä tänään.


4. Peltilistat katolle: päätylista pystysaumakatteille

Päätylistat voidaan jakaa kahteen osioon; räystäslistoihin (nämä käytiin aiemmin läpi kohdassa 2.) ja päätylistoihin. Päätylista on peltilista, joka asennetaan vesikaton reunoihin. Katon reunat tunnetaan myös räystäinä. Räystäät täytyy suojata säältä, sillä sadevedet, lumet ym. rasittavat puisia rakenteita kuten otsalautoja. Päätylistoihin asetetaan minimietäisyydet, jonka mukaan varmistetaan riittävä sääsuoja.

Alla oleva kuva on otettu myös samasta, aiemmin mainitusta RT-kortista:

Kuvassa on esitettynä omakotitalon räystäsrakenne. Päätypellin tippanokka tullaan taivuttamaan vähintään 20 mm poispäin otsalaudasta. Mikäli räystäällä on kivipinnat, suositellaan, että tippanokan etäisyys seinän pinnasta olisi vähintään 50 mm. Tämä johtuu siitä, että kivipinnat ovat hyvin huokoisia ja imevät helposti sadevettä itseensä. Kasvattamalla tippanokan etäisyyttä seinästä saadaan aikaiseksi, että katolta virtaavat vedet päätyvät kauemmas seinästä, ja näin ollen suojataan seinärakennetta entisestään.

Mikäli tarvitsette projektiinne päätypellit, ottakaa meihin yhteyttä ja keskustellaan lisää!


5. Liitoslista pystysaumakatteille

Mikäli rakennuksenne vesikatto koostuu monista eri tasoista, joudutaan esimerkiksi terassin vesikate liittämään seinään ylösnostopeltien avulla. Liitoslista on ehkä hieman onneton sana ylösnostopellille. Riippuen seinien pintamateriaalista ylösnostopelliksi valitaan oikeanlainen seinällenostopelti.

Mikäli seinä on kivirakenteinen täytyy kiviseinään leikata pieni ura, johon saa pellin yläreunan asennettua. Pellin yläreuna tiivistetään silloin uraan tiivistemassalla kiinni. Näin saavutetaan vesitiivis liitos alla olevan kuvan mukaan:

Ylösnoston on myös oltava vähintään 300 mm korkea. Ylösnostopeltejä on monenlaisia, riippuen katetyypistä. Nämä peltilistat katolle ovat erittäin vältämätön katon toimivuuden varmistamiseksi. Mikäli ylösnostoja ei ole tehty kuten kuuluu, kasvaa kosteusvaurion riski.

Kiviseinille tarkoitettu ylösnostopelti näyttää tältä:

Kuvasta nähdään, että pellin reunat ovat hieman taivutettu ulospäin. Idea tässä on se, että reuna (joka on kivipintaa vasten) saadaan työnnetty pieneen uraan, joka sitten massataan kiinni.

Mikäli seinissä on puuverhous, on tilanne hieman toinen. Puuverhous suositellaan vietäväksi pellin ylösnoston päälle. Niin sanottuja vastakarvaliitoksia suositellaan välttämään, joten tämä järjestys on kaikin puolin järkevin ratkaisu. Alla on kuvakaappaus RT-kortistosta:

Kuvasta nähdään, että pellin ylösnoston yläreunaan tulee pieni tippanokka, joka ohjaa mahdolliset verhoilun taakse päätyvät vedet vielä pellin päälle ja poispäin rakenteista. Tässä myös nähdään, että vesitiiviin ylösnoston on oltava vähintään 300 mm korkea alimmasta kattopinnasta mitattuna.

Ylösnostopeltejä on siis kahdenlaisia ja meiltä saatte molempia. Otattehan yhteyttä ja suunnitellaan sinun katolle sopivat peltilistat!


6. Pulpettikaton yläräystäslista

Pulpettikatto on kattotyyppi, jossa katon kallistus on tehty vain yhteen suuntaan.

Yllä olevassa kuvassa on esimerkki pulpettikatosta. Vastaavasti kuin päätyräystäät, tämänkin katon sivut tarvitsevat suojausta sään armoilta. Tätä varten pulpettikaton yläräystäslistat on kehitetty.

Jos teillä on suunniteilla pulpettikatto tai jos talonne vesikattoa ollaan remontoimassa, kysy meiltä tarjous rakennuspelleistä!


7. Peltilistat katolle: sivuliitoslista pystysaumakatteille

Pystysaumakatteetkin voivat päätyä seinään, jolloin tarvitaan myös tässä tapauksessa asennettavaksi ylösnostopelti. Kuten on jo aiemmin kerrottu, RT-kortiston ohjeiden mukaan suositellaan, että peltien ylösnostot pystypinnoille olisi noin 300 mm.

Alla olevasta kuvasta käy hyvin ilmi mistä on kyse:

Vasemman puoleisessa sekä keskimmäisessä kuvassa on esitettyinä yleisimmin käytetyt ylösnostojen päätteet seinäpintaan. Oikeassa kuvassa on esitetty esimerkki miten sivuliitoslistaa käytetään. Kuvasta nähdään, että rappauksen alle on asennetty kiinnityspelti, jota käytetään liitoslistan kiinnittämiseen. Liitoslista liittyy taitteen avulla varsinaiseen konesaumattuun peltikatteeseen.

Sivuliitoslistat löydätte myös meiltä. Mikäli sinulla on kiireinen tarve, ei kannata turhaan odotelko, vaan ottakaa meihin yhteyttä jo tänään!


8. Vesikaton turvatuotteet

Vesikaton turvavarusteet ovat erittäin tärkeässä asemassa. Vesikaton turvavarusteisiin kuuluu seinätikkaat, kattosillat, lapetikkaat ja lumiesteet. Ympäristöministeriön asetuksen mukaan lumiesteet täytyy asentaa vesikatolle sisäänkäyntien kohdalle ja kulkureittien varrella, jotta katolta putoava lumi ei aiheuta vaaraa.

Seinätikkaat tarvitaan, jotta varmistetaan huoleton ja turvallinen kulku vesikatolle. Suositellaan, että seinätikkaan alapää olisi vähintään 1200 mm lattiapinnasta, ettei lapsilla olisi helppoa pääsyä katolle. Tämän lisäksi suositellaan myös kiipeilyesteen asentamista.

Kattosillat ja lapetikkaat tulisi ulottua jokaisen vesikatolla olevan säännöllisesti huollettavan läpiviennin luokse.

Meiltä saatte myös edulliseen hintaan kattoturvatuotteet katollenne.


9. Sadevesijärjestelmä

Piskon sadevesijärjestelmä on yksi Suomen myydyimpiä sadevesijärjestelmiä. Nämäkin tuotteet kuuluvat olennaisena osana toimivaa suojapellitysjärjestelmää. Pyydä meiltä tarjous myös näistä tuotteista!