Avoin kirje rakennusalan yrittäjille

Rakkaat kollegat!

Miten menee?

Rakennusalan yrittäjänä oleminen on välillä vaikeaa ja työ voi olla yksinäistä. Työ on kovaa, se vaatii paksua nahkaa ja välillä myös sisua, jotta pärjää päivästä toiseen. Rakennusalalla toimii useita eri yrityksiä eri aloilta, ja toimiva yhteistyö muiden kanssa on ehdoton edellytys alalla pärjäämiselle.

Päivittäisen työn ohella voi olla hankalaa löytää aikaa yrityksen markkinointiin tai verkkosivujen ylläpitoon. Mahdollisen sidosryhmän tai kilpailijan tarjoama markkinointi omilla sivuilla ei siis välttämättä ole ensimmäisenä mielessä, kun oman yrityksen näkyvyys tulisi saada nousemaan verkossa.

Mitä jos yhteistyö muun rakennusalan yrittäjän tai jopa mahdollisen kilpailijan kanssa voisi mahdollistaa paremman näkyvyyden verkossa molemmille yrityksille?

Esimerkkinä toimii kuvitteellinen maaurakointiyritys Niemi, joka yhdessä maaurakointiyritys Salon kanssa päättää auttaa toisiaan paremman verkkonäkyvyyden luomiseksi. Digimarkkinoinnista saadaankin irti paras hyöty juuri silloin, kun samankaltaiset yritykset puhuvat ja mainostavat toistensa verkkosivuilla samankaltaisista yrityksistä.

Niemi kirjoittaa tekstin Salon kanssa hyvin sujuneesta yhteistyöstä omille verkkosivuilleen. Tämä teksti linkitetään Salon verkkosivuille. Salo kirjoittaa myös omanlaisensa tekstin omille sivuilleen yhteistyöstä Niemen kanssa, tämä teksti taas linkitetään Niemen sivuille.

Tämä saattaa herättää ristiriitaisia ajatuksia. Saattaa herätä ajatus siitä, että toisen yrityksen nostaminen voisi vaikuttaa negatiivisesti oman yrityksen näkyvyyteen. Tämä saattaa olla mahdollista, jos mietitään esimerkiksi perinteisiä ulkomainospaikkoja. Suurin mainos saa suurimman huomion, ja voi jättää varjoonsa pienemmät mainospaikat.

Digimarkkinoinnin näkökulmasta asia on kuitenkin hiukan päinvastainen. Esimerkin maaurakointiyritys Niemi ja Salo auttavat toisiaan, kun toinen mainitsee toisen omilla verkkosivuillaan ja linkittää toisen verkkosivut omiinsa.

Molemmat sivustot ovat rakennusalalla ja linkkauksien ansiosta hakukoneiden silmissä sivustojen sisältö muuttuu heti paljon asianmukaisemmaksi. Kun näin tapahtuu, molempien sivustojen luotettavuus kasvaa ja voi hyvinkin olla, että molemmat pääsevät Googlen ensimmäiselle sivulle tietyillä hakusanoilla. Ja tämä kaikki tapahtuu ilman maksettuja mainoksia. Puhutaan siis orgaanisesta mainonnasta.

Kilpailu toimijoiden välillä on kovaa ja yhä useampi yritys on valmis maksamaan mainonnasta Googlessa ja sosiaalisessa mediassa, vaikkapa Facebookissa. Silti orgaaninen eli ei maksettu näkyvyys on erittäin oleellista, sillä se rakentaa perustaa myös maksulliselle näkyvyydelle. Mainontaan sijoitetut rahat ovat paremmassa käytössä, kun orgaaninen näkyvyys on paras mahdollinen.

Mainosbudjetin hankkiminen jokaiselle julkaisulle ei aina ole mahdollista. Tästäkin syystä ajatus siitä, että mainostetaan ja julkaistaan tekstejä sekä linkkejä samanhenkisten yritysten verkkosivuilla on erityisen tärkeää. Niemi ja Salo saivat molemmat hyötynä yhteistyöstään paremman näkyvyyden Googlen haussa, jota kautta useampi henkilö päätyi heidän uusituille verkkosivuille ja tätä kautta asiakkaaksi asti. Hyvän kokemuksen ansiosta heidän yhteistyön on tarkoitus jatkua tulevaisuudessakin digimarkkinoinnin kautta.

Tämän tekstin tarkoitus oli avata sitä hyötyä, mitä myös rakennusalalla voitaisiin saada verkkosivunäkyvyyteen eri alan yritysten yhteistyön kautta. Toivottavasti useampikin rakennusalan yrittäjä löytää yhden tai useamman yhteistyökumppanin alan sisältä, joiden kanssa auttaa toisiaan verkkosivujen näkyvyyden parantamiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.