TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Kajon Steel Oy
Tilkankatu 12
00300 Helsinki
puh 0440 77 9849

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Bart Jansen
myynti@kajonsteel.fi
puh 0440 77 9849

REKISTERIN NIMI

Kajon Steel Oy:n yritysasiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Kajon Steel Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja
ylläpito. Tietoja käytetään tilausten hoitoon, laskuttamiseen ja asiakastiedottamiseen. Asiakkaalla on oikeus
kieltäytyä suoramarkkinoinnista.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Yhteyshenkilön nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri koostetaan Kajon Steel Oy:n asiakastietojärjestelmästä sekä yleisesti saatavilla olevista
yritystietokannoista. Asiakastietoja kerätään myös asiakaskontakteissa, verkkosivujemme ja
sähköpostikirjeidemme lomakkeilla.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Kajon Steel Oy ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien
niin edellyttäessä. Tietoja ei luovuteta myöskään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

REKISTERIN SUOJAUS

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kajon Steel Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri
sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

REKISTERISTÄ TIEDOTTAMINEN JA KIELTO-OIKEUS

Rekisterissä olevalle asiakkaalle ilmoitetaan rekisteristä siinä vaiheessa kun tietoja käytetään, jos tieto on
saatu muualta kuin asiakkaalta suoraan. Muutoin asiakasta informoidaan tiedon keräämisen yhteydessä.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia
varten.